Tuesday, October 24, 2006

TIRAŽ #1
Text: Katarina Popovic

Tiraž #1 , 2006
Instalacija, 1000 knjiga
Muzej savremmene umetnosti Beograd, Beograd, April 2006


english
Projekat Tiraž #1 je produkt saradnje autora i dve beogradske izdavačke kuće (Lom i Plato) i zajedničke težnje ka ostvarivanju drugačijeg načina promocije i plasmana novih izdanja - u ovom slučaju romana Belo-crveno Dorote Maslovske* (707 primeraka) i Dijalektika prelaznog perioda iz niotkuda u nikuda Viktora Peljevina* (1000 primeraka). Oba naslova su po prvi put prevedena na srpski jezik. Izbor istih je bio vođen ličnim sklonostima i dubokim uverenjem u njihovu vrednost (svakako se ne mogu svrstati u popularnu književnost), kao i aktuelnom problematikom kojom se bave (društvo u tranziciji, mediji, marketing, komunikacije, savremene subkulture...).
Oba njihova tiraža, netaknuta, svih 1707 primeraka, bila su izložena u galerijskom prostoru Salona muzeja Savremene umetnosti Beograd od 7 do 17 aprila 2006. Tokom ovog perioda to je bio jedini prostor u kojem su knjige bile dostupne publici; galerija je imala ekskluzivitet jedinog prodajnog mesta, a potom i jedinog distributivnog centara iz koga su knjige, po zavšretku izložbe, ušle u uobičajene prodajne tokove. Cene knjiga bile su povoljne samo u cilju njihove pristupačnosti čitalačko-likovnoj publici manje finansijske moći.Tiraž #1 (Edition #1), 2006
Inastallation, 707 books
The Museum of Contemporary Art, Belgrade, April 2006

Likovno uobličavanje obe knjige smešteno je, od strane autora, na granicu čisto formalnih likovnih rešenja i stvaranja logotipa naslova (sa pretenzijom promovisanja knjige/pisca kao brenda). Kreiranje likovnih elemenata sprovedeno je kroz korišćenje stoprocentnih boja CMYK-a i unapređivanje fonta u jedinu likovnu figuru, čime se podcrtava priroda knjige kao štampanog umetničkog teksta.
Ideja instaliranja knjiga u galerijskom prostoru podstaknuta je uverenjem da tiraž svojom zapreminom/gabaritom ne mora, ne treba, čak i ne sme da bude samo gomila knjiga, već objekat čije sastavne jedinice, same po sebi umetnički osmišljene, prenose svoje karakteristike na celinu. Koristeći ih kao materijal za vajanje jedinstvene skulpturalne forme, pridodaje im se još jedna vrednost i briše svaka mogućnost zabune. Iako prezentovane kao celina, ne zapostavlja se osnovna funkcija svakog pojedinačnog predmeta - knjige, koja podrazumeva težnju za interakcijom: čitanjem, ili bar listanjem; izmeštanjem iz prvobitnog prostora i posedovanjem. Od posetilaca se očekivalo da ostvare ove svoje težnje, učestvuju u promeni početne forme i njenom postepenom smanjivanju, nestajanju iz prostora galerije.

Završna izložba celokupnog projekta, održana godinu dana kasnije u istom izložbenom prostoru, zabeležila je, i putem autorskog postera stavila publici na uvid i likovno-kritičko razmatranje transformaciju/osipanje tiraža tokom tog perioda, odnosno stepen i brzinu prodaje knjiga kao i broj preostalih primeraka.Tiraž #1
Instalacija, detaljTiraž #1
Instalacija, detalj1.

2.


1. Dorota Maslowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, 2002. (Srpsko izdanje: Belo-crveno, LOM, Beograd 2006; tiraz 707)
2. Victor Pelevin, Диалектика Переходного Периода (из Ниоткуда в Никуда), 2004. (Srpsko izdanje: Dijalektika prelaznog perioda, iz niotkuda u nikuda, Plato, Beograd 2006; tiraz 1000)